Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

23. 4. 2020 - Zápis do 1. tříd

spádové a nespádové děti

22. 4. 2020 - Zápis do 1. tříd

spádové a nespádové děti

22. 4. 2020 - Podání žádosti o odklad PŠD

spádové děti - nutné doložit doporučení odborného lékaře a doporučení z PPP/SPC

23. 4. 2020 - Podání žádosti o odklad PŠD

spádové děti, nutno doložit doporučení odborného lékaře a doporučení z PPP/SPC

12. 5. 2020 Zápis do přípravné třídy

spádové i nespádové děti - nutno doložit rozhodnutí o odkladu PŠD a doporučení z PPP/SPC - pro zařazení dítěte do přípravné třídy

ZAPISdoPRVNI.cz
Jednoduché řešení pro vaši školu.

Aplikace zjednoduší přijímací proces do prvních tříd. Pomocí rezervačního systému si rodič z nabízených termínů vybere konkrétní datum a čas, kdy se chce řízení zúčastnit. Tím se vyhne dlouhým frontám a čekaní. Pro malého prvňáčka tak bude první seznámení se školou pohodlné a příjemné.

více informací